دلتنگی25

استفاده از کامپیوتر در اموزش زبان

score

Number of item

Instructional objectives

1

1

2

2

1

2

2

2

Lesson5

Lesson6

Lesson7

Lesson8

1

1

1

1

Lesson7

Lesson8

2

3

3

3

2

3

3

3

Lesson5

Lesson7

Lesson8

Lesson9

2.25

2.25

2.25

2.25

3

3

3

3

Lesson6

Lesson7

Lesson8

Lesson9

1

2.25

2.25

2.25

2.25

1

3

3

3

3

Lesson5

Lesson6

Lesson7

Lesson8

Lesson9

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

Lesson6

Lesson7

Lesson8

Lesson9

40

49

Total

 


scores

Number of item

 Instructional object

6

7

Reading

2

2

Conversation

11

11

Grammar

9

12

Spelling

10

13

Vocabulary

2

4

Pronounciation

40

49

Total

 

   + فاطمه ; ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠
comment نظرات ()